Operacje siatkówkowo-szklistkowe - Witrektomie

services-subpage2

Okulistyka od wielu lat skutecznie zapobiega, diagnozuje i leczy choroby przedniego odcinka oka, (tj. powiek, spojówek, rogówki, tęczówki i soczewki). Odcinek tylny, składający się z 3 warstwowego płaszcza budującego gałkę oczną (twardówka, naczyniówka i siatkówka) wypełnionego ciałem szklistym, jest miejscem gdzie światło zostaje w reakcji foto-chemicznej zamienione na elektryczny impuls nerwowy. Impuls ten po przebyciu drogi nerwowej tworzy w naszym mózgu obraz otaczającego świata. Ze względu na swoją skomplikowaną budowę i funkcję ta część oka długi czas pozostawała poza możliwościami ingerencji operacyjnej. W ostatnim czasie dzięki rozwojowi nowoczesnej technologii i wprowadzeniu nowych metod operacyjnych, nowoczesnej aparatury oraz badań diagnostycznych liczba schorzeń, które można leczyć przy użyciu witrektomii znacznie wzrosła, dając przez to nadzieję na odzyskanie bądź też utrzymanie widzenia w wielu przypadkach schorzeń oczu do niedawna uznawanych za nieuleczalne.

Czym jest witrektomia?

Witrektomia jednym słowem oznacza wycięcie ciała szklistego. Jest zabiegiem operacyjnym wykonywany w tylnej części gałki ocznej. Daje możliwość wyleczenia schorzeń siatkówki oraz ciała szklistego, czyli części zlokalizowanej za soczewką oka. Operacja polega na uzyskaniu dostępu do przestrzeni wewnątrzgałkowej i usunięciu fragmentu ciała szklistego. W ten sposób leczy się choroby siatkówki, błony naczyniowej oraz ciała szklistego. Zabieg operacyjny witrektomii wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym – w iniekcji okołogałkowej. Nasi Chirurdzy korzystają ze specjalistycznego sprzętu, który umożliwia im dokładne i precyzyjne pole widzenia. Cała operacja przebiega w spokojnej i przyjaznej atmosferze, aby zapewnić każdemu pacjentowi należyty komfort i spełnić jego oczekiwania.

Co robi witrektomia?

Leczy schorzenia siatkówki oraz ciała szklistego. Okulistyka od wielu lat skutecznie zapobiega, diagnozuje i leczy choroby przedniego odcinka oka, (tj. powiek, spojówek, rogówki, tęczówki i soczewki). Odcinek tylny składający się z 3 warstwowego płaszcza budującego gałkę oczną (twardówka, naczyniówka i siatkówka) wypełnionego ciałem szklistym, jest miejscem, gdzie światło zostaje w reakcji fotochemicznej zamienione na impuls nerwowy. Impuls ten po przebyciu drogi nerwowej tworzy w naszym mózgu obraz otaczającego świata. Ze względu na swoją skomplikowaną budowę i funkcję ta część oka długi czas pozostawała poza możliwościami ingerencji operacyjnej. W ostatnim czasie, dzięki rozwojowi innowacyjnej technologii i wprowadzeniu nowych metod operacyjnych, nowoczesnej aparatury oraz badań diagnostycznych liczba schorzeń, które można leczyć przy użyciu witrektomii znacznie wzrosła, dając przez to nadzieję na odzyskanie bądź też utrzymanie widzenia w wielu przypadkach schorzeń oczu do niedawna uznawanych za nieuleczalne.

Witrektomia w skrócie:

• Mikrochirurgiczny zabieg operacyjny.
• Operacja wykonywana w gałce ocznej.
• Usunięcie części ciała szklistego.
• Zabieg operacyjny wykonywany w znieczuleniu miejscowym (okołogałkowym).
• Operacja przeprowadzana przez specjalistę chirurga w dziedzinie okulistyki.
• Leczy choroby ciała szklistego siatkówki i błony naczyniowej.
• Daje szanse na utrzymanie widzenia, a czasem na poprawę.

Na czym polega zabieg operacyjny witrektomii?

Przeprowadzenie operacji witrektomii w naszej Klinice odbywa się w znieczuleniu miejscowym, po wstrzyknięciu środka znieczulającego w okolicę gałki ocznej. Chirurg używa mikroskopu operacyjnego, a precyzyjne narzędzia operacyjne wprowadza się do wnętrza gałki ocznej przez kilkumilimetrowe nacięcia jej ścian, usuwając za ich pomocą ciało szkliste wraz ze znajdującymi się w nim zmętnieniami i zmienionymi chorobowo tkankami. W miejsce usuniętego ciała szklistego wprowadza się odpowiednie płyny, pozwalające na uzyskanie pożądanego napięcia gałki ocznej. W niektórych przypadkach istnieje konieczność dodatkowego usunięcia i wymiany nieprzejrzystej soczewki, jeśli nie została ona usunięta wcześniej, w czasie operacji poprzedzającej witrektomię.

W przypadku niektórych schorzeń, do komory ciała szklistego wstrzykuje się bańkę gazu lub oleju silikonowego. Wiąże się to z koniecznością utrzymywania głowy w ustalonej pozycji przez kilka dni po operacji po to, aby substancje te układały się w oku we właściwym miejscu, przyciskając od wewnątrz siatkówkę do ścian oka, aż do czasu uzyskania, jej pełnej, pooperacyjnej stabilizacji. Jeżeli w trakcie operacji do komory ciała szklistego podano olej silikonowy, jest on zwykle usuwany operacyjnie po okresie ustalonym przez operatora.
W końcowym etapie operacji zwykle nacięcia w oku są zeszywane. Nasza nowoczesna aparatura umożliwia przeprowadzenie operacji bezszwowych. Pozwala to na szybszą rehabilitację, czyniąc zabieg bezpieczniejszym i mniej inwazyjnym.

Witrektomia krok po kroku:

1. Rejestracja w klinice SPEKTRUM.
2. Konsultacja lekarska i badania wstępne (Kwalifikacja do zabiegu witrektomii).
3. Przybycie na zabieg operacyjny do chirurga specjalisty.
4. Przygotowanie przez lekarza nowoczesnego i sprawdzonego sprzętu, który umożliwi dokładne wykonanie operacji.
5. Podanie znieczulenia miejscowego.
6. Kilkumetrowe nacięcie ścian wnętrza gałki ocznej.
7. Wprowadzanie precyzyjnych narzędzi przez zrobione nacięcia.
8. Usuwanie ciała szklistego wraz ze znajdującymi się w nim zmętnieniami.
9. Wprowadzenie odpowiednich płynów w miejsce usuniętego ciała szklistego, które pozwalają na uzyskanie pożądanego napięcia gałki ocznej.
10. Gdy istnieje taka konieczność lekarz dodatkowo usuwa i wymienia nieprzejrzystą soczewkę.
11. Kontrola pooperacyjna.

Jakie są wskazania do witrektomii?

Poniżej wymienimy najważniejsze zmiany chorobowe, które powinny skierować Cię niezwłocznie na konsultację lekarską. Specjalista stwierdzi, czy i kiedy przeprowadzi zabieg operacyjny. Po pozytywnym przejściu kwalifikacji będzie można umówić się na witrektomię. Zmiany chorobowe, które niezwłocznie trzeba skontrolować z lekarzem:
• zapalenia wnętrza oka nie ulegające poprawie, pomimo leczenia oraz pozapalne gęste mętów w ciele szklistym,
• krwotoki do gałki ocznej nie wchłaniające się samodzielnie (w cukrzycy, po urazach, w zakrzepach żył siatkówki),
• ciała obce wnikające do wnętrza gałki ocznej na skutek urazu,
• zwichnięcie soczewki własnej lub sztucznej do ciała szklistego,
• choroby siatkówki tj:
- odwarstwienia siatkówki,
- nieprawidłowe połączenia pomiędzy siatkówką a ciałem szklistym,
- błony przedsiatkówkowe deformujące powierzchnię siatkówki,
- otwory w plamce.

W wyżej wymienionych zmianach chorobowych nie można oczekiwać poprawy widzenia bez zabiegu operacyjnego. Często, jak np. w przypadku zapalenia wnętrza oka, ciała obcego wewnątrzgałkowego lub odwarstwienia siatkówki, może dojść w szybkim tempie do całkowitej i nieodwracalnej ślepoty.

Jakie są szanse na poprawę widzenia po witrektomii?

Zabieg operacyjny ma na celu przywrócenie możliwie największego stopnia prawidłowego stanu gałki ocznej. Jednakże należy liczyć się z faktem, że powrót widzenia następuje po dłuższym czasie, a jego poprawa uzależniona jest od stopnia uszkodzenia siatkówki. Oczywiście specjaliści w dziedzinie chirurgii okulistycznej precyzyjnie i dokładnie przeprowadzają cały zabieg, aby uratować wzrok Pacjenta na tyle, na ile jest to możliwe.
Siatkówka jest tkanką nerwową, która ma 10 warstw składających się z różnych komórek, ale tylko jedną warstwę bardzo wrażliwych na uszkodzenia fotoreceptorów. Nie są one zdolne do regeneracji ani do odtworzenia. Im dłużej trwa stan chorobowy, tym więcej komórek siatkówki obumiera nieodwracalnie. Nawet dobry wynik operacji polegający na odtworzeniu prawidłowych warunków anatomicznych, nie przywraca dobrego widzenia, jeśli siatkówka została zniszczona przez ciało obce, przez infekcję lub też przez długotrwałe niedotlenienie, jakie występuje w ocznych powikłaniach cukrzycy. Każdy przypadek jest indywidualny i zależny od wielu czynników. Należy jednak pamiętać, że nasi specjaliści przeprowadzali już takie zabiegi i każdego pacjenta traktują w sposób indywidualny i dostosowany do jego potrzeb. Ich misją jest kompleksowe i dokładne zadbanie o wszystkich pacjentów.

W przypadku niepowikłanych krwotoków do ciała szklistego większość pacjentów uzyskuje poprawę widzenia. Jeśli jednak krwotok był spowodowany cukrzycą o ciężkim przebiegu nie można wykluczyć, że mimo udanej operacji dojdzie do ponownego krwotoku, pomimo tego operacja jest konieczna. Pozwala ona monitorować stan siatkówki i wdrożyć dalsze leczenie. W przypadku witrektomii mającej na celu usunięcie ciała obcego dalsze losy oka i zdolności widzenia zależą od uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub infekcyjnych wywołanych jego wniknięciem do wnętrza oka.