Prawidłowa technika podawania kropli do oczu

  • Przed podawaniem kropli należy umyć ręce.
  • Odchylić głowę ku tyłowi i odciągnąć dolną powiekę od strony skroni. Buteleczkę z kroplami skierować ku utworzonej w ten sposób "kieszonce" i, naciskając lekko jej trzon, wycisnąć jedną kroplę leku (patrz rycina).
  • Po podaniu kropli do jednego oka należy zamknąć powieki na ok. 5 min., aby lek przeniknął do jego wnętrza. Należy bezwzględnie unikać mrugania, powodującego odpływ leku przez drogi łzowe do nosa i gardła. Po 2 min. tę samą technikę należy zastosować w drugim oku.
  • Zaleca się także ucisnąć palcem przyśrodkowy kącik szpary powiekowej, aby nie dopuścić do wniknięcia kropli przez kanał łzowy do nosa i gardła (patrz rycina).

    UWAGA! Uciskania nie stosuje się przy podawaniu kropli po zabiegu operacyjnym.

  • Przy podawaniu 2 leków w tej samej porze, przed kolejnym zakropleniem konieczna jest 15 min. przerwa.