Iniekcje doszklistkowe

Uratuj swój wzrok.

INIEKCJE DOSZKLISTKOWE. URATUJ SWÓJ WZROK!

Czym są iniekcje doszklistkowe?

W przebiegu niektórych schorzeń okulistycznych takich jak zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, retinopatia cukrzycowa czy zakrzep żył siatkówki konieczne jest podanie leków do wnętrza oka. 

Ten sposób aplikowania leków nazywany jest iniekcją doszklistkową. Polega on na wprowadzeniu bardzo cienkiej igły do komory ciała szklistego oka. Jest to galaretowata substancja wypełniająca tylną część gałki ocznej.

Zabiegi różnią się procedurą i rodzajem podawanego leku. Dobieramy je indywidualnie do  rodzaju i stopnia zaawansowania schorzenia. W Klinice SPEKTRUM dysponujemy szeroką gamą preparatów do podawania w formie zastrzyków do wnętrza oka. O kwalifikacji do każdego z nich decyduje lekarz na podstawie badania w lampie szczelinowej oraz szczegółowych badań dodatkowych wykonywanych w SPEKTRUM.

Klinika Okulistyczna SPEKTRUM jako jeden z pierwszych ośrodków w Polsce, wprowadziła innowacyjną terapię leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki żółtej związanej z wiekiem za pomocą leku z substancją czynną - Brolucizumab. Preparat zawiera cząsteczki nowej generacji, przeznaczone do podawania wyłącznie do ciała szklistego oka

Wskazania do iniekcji doszklistkowych:

 • AMD – Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem  (ang. Age-related macular degeneration) – postać wysiękowa, tzw. mokra. Wysiękowa postać AMD jest spowodowana nieprawidłowym rozrostem naczyń krwionośnych w siatkówce, który może prowadzić do krwawienia i obrzęków.
 • Zakrzepy żył siatkówki.
 • Makulopatia krótkowzroczna. 

Tu znajdziesz więcej informacji o AMD  czytaj więcej >>

 • DME – cukrzycowy obrzęk plamki  (ang. Diabetic macular edema)


Jak działa lek z substancją Brolucizumabu ? 

Ta substancja czynna jest w leku stosowanym w terapii osób dorosłych ze schorzeniami wzroku wywołanymi uszkodzeniem środkowego regionu siatkówki, zwanego plamką żółtą. Brolucizumab to niewielki element przeciwciała monoklonalnego. Jest to rodzaj białka, zaprojektowany do rozpoznawania i łączenia się z antygenami występującymi w niektórych komórkach naszego organizmu. 

Brolucizumab wiąże się z substancją określaną jako czynnik wzrostu naczyniowego VEGF-A, czyli białkiem uczestniczącym w tworzeniu naczyń krwionośnych. Zwiększone stężenie VEGF-A jest związane z rozwojem wysiękowego AMD oraz DME. 

Brolucizumab blokuje czynnik VEGF-A a tym samym zmniejsza rozrost naczyń krwionośnych i pozwala zredukować wyciek płynów oraz obrzęk siatkówki.


Korzyści leczenia innowacyjnym lekiem z daną substancją.

Dzięki unowocześnionej technologii lek w możliwie największym bezpiecznym stężeniu może dawać lepsze rezultaty leczenia niż inne leki anty-VEGF. 

Brolucizumab spowalnia postęp choroby, a mianowicie: 

 • redukuje zmiany neowaskularne tj. powstawanie nowych, wadliwych naczyń krwionośnych w oku,
 • hamuje wzrost komórek śródbłonka 
 • zmniejsza przepuszczalność naczyń krwionośnych.

Otwiera nowe możliwości komfortowego i skutecznego leczenia. Zaletą preparatu jest możliwość stosowania dłuższych odstępów czasowych między kolejnymi iniekcjami. W dodatku zastosowanie go może znacząco wpłynąć na zmniejszenie liczby wizyt w placówce.


Jak przebiega zabieg?

W Klinice SPEKTRUM kierujemy się przede wszystkim dobrem i bezpieczeństwem naszych Pacjentów. Wszystkie iniekcje doszklistkowe wykonujemy z zachowaniem niezbędnych procedur bezpieczeństwa. Iniekcja przeprowadzana jest w znieczuleniu miejscowym po podaniu kropli znieczulających i środka odkażającego do worka spojówkowego. Lek podawany jest wyłącznie przez lekarza specjalistę, posiadającego kwalifikacje i doświadczenie w wykonywaniu zastrzyków do ciała szklistego.

Cały zabieg trwa około 15 minut i wykonywany jest w sterylnej sali operacyjnej, w warunkach ścisłego reżimu sanitarno-epidemiologicznego. W trakcie iniekcji Pacjent nie odczuwa bólu.

Wizyty kontrolne po iniekcji ustala lekarz prowadzący. Zazwyczaj pierwsza wizyta kontrolna ma miejsce po około 4 tygodniach od wykonania zastrzyku.

W leczeniu wysiękowej postaci AMD lek z Brolucizumabem aplikujemy do chorego oka raz na miesiąc przez pierwsze trzy dawki. Następnie lek podajemy co 8 lub 12 tygodni, w zależności od aktywności choroby. 

W leczeniu zaburzeń widzenia z powodu DME lek podaje się we wstrzyknięciu do chorego oka raz na 6 tygodni, przez pierwsze pięć dawek. Następnie podajemy go co 8 lub 12 tygodni, w zależności od aktywności choroby. 

W Klinice Okulistycznej SPEKTRUM na pierwszym miejscu stawiamy Twoje Zdrowie, dlatego stosowanie iniekcji przerywamy jeżeli Pacjent nie odnosi korzyści z leczenia


Przeciwwskazania i działania niepożądane

Leku z Brolucizumabem nie wolno stosować u osób z czynnym lub podejrzewanym zakażeniem w oku lub wokół niego, ani u pacjentów z czynnym stanem zapalnym wewnątrz oka. 

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem leku, występujące u 1 na 10 pacjentów to: 

 • pogorszenie ostrości wzroku, 
 • zmętnienie soczewki oka (zaćma),
 • krwawienie z przodu oka tzw. wylew spojówkowy,
 • plamy w polu widzenia (męty w ciele szklistym).


Iniekcje doszklistkowe na NFZ

Od października 2015 roku dla pacjentów chorujących na zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (ADM) oraz cukrzycowy obrzęk (DME) plamki dostępny jest również Program Lekowy finansowany z NFZ. Kwalifikacja do programu obejmuje wizytę kwalifikacyjną badania dodatkowe oraz decyzję koordynatora programu z ramienia NFZ.