Iniekcje doszklistkowe

Uratuj swój wzrok.

NOWOŚĆ

Ośrodek Okulistyki Klinicznej SPEKTRUM jest jednym z pierwszych ośrodków w Polsce, który wprowadził innowacyjną terapię leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki żółtej związanej z wiekiem (AMD) za pomocą Beovu® ( brolucizumab). Ponad 20 milionów ludzi na świecie cierpi na postać wysiękową AMD. W Europie jest to 1,7 miliona osób. Konieczność częstego podawania leku sprawia, że wielu pacjentów rezygnuje z leczenia. Nowy preparat zawiera brolucizumab, cząsteczki nowej generacji, przeznaczone do podawania wyłącznie do ciała szklistego oka. Dzięki unowocześnionej technologii lek w możliwie największym bezpiecznym stężeniu może działać skuteczniej aniżeli inne leki anty-VEGF. Beovu® spowalnia chorobę, redukując zmiany neowaskularne, wzrost komórek śródbłonka oraz zmniejszając przepuszczalność naczyń krwionośnych. Beovu® to nowe możliwości komfortowego i skutecznego leczenia. Zaletą preparatu jest możliwość stosowania dłuższych odstępów czasowych między kolejnym iniekcjami.  W trudnych czasach COVID-19 leczenie preparatem Beovu może znacząco wpłynąć na zmniejszenie liczby wizyt w placówce! Wszystkie procedury aplikacji iniekcji doszklistkowych wykonujemy z zachowaniem wymaganych procedur bezpieczeństwa, w warunkach ścisłego  reżimu sanitarno-epidemiologicznego w sterylnej sali operacyjnej.


Komu zalecane są iniekcje doszklistkowe?

W przebiegu niektórych schorzeń takich jak zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, retinopatia cukrzycowa czy zakrzep żył siatkówki konieczne jest podanie leków do wnętrza oka. W przypadku różnych schorzeń oraz ich zaawansowania różne jest również postępowanie. W ośrodku SPEKTRUM dysponujemy szeroką gamą dostępnych preparatów do podawania jaki zastrzyków do wnętrza oka. O kwalifikacji do każdego z nich decyduje lekarz na podstawie badania w lampie szczelinowej oraz badań dodatkowych wykonywanych również w SPEKTRUM.

Od października 2015 roku dla pacjentów chorujących na zwyrodnienie plamki związane z wiekiem dostępny jest również Program Lekowy finansowany z NFZ. Kwalifikacja do programu obejmuje wizytę kwalifikacyjną badania dodatkowe oraz decyzję koordynatora programu z ramienia NFZ.

Zabieg

Iniekcja przeprowadzana jest w znieczuleniu miejscowym po podaniu kropli oraz maści. Cały zabieg trwa około 15 minut, a wykonywany jest w sterylnych warunkach sali operacyjnej.

Kontrole po iniekcji

Wizyty kontrolne po zabiegu ustala lekarz prowadzący – zwykle po około 4 tygodniach od wykonanego zastrzyku.

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) - czytaj więcej >>