Dane Spółki

SPEKTRUM Ośrodek Okulistyki Klinicznej

ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław
Biuro Zarządu / Sekretariat: 71 345 31 41
e- mail: biuro@spektrum.wroc.pl

 

Dane Spółki:

SPEKTRUM Sp. z o.o., Rok założenia 2001
Kapitał zakładowy 1.681.000 PLN, Nr KRS 0000 016 751
Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu,
IV Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 897-16-58-338  REGON: 932632951
ING Bank Śląski S.A.
Nr rachunku: 64 1050 1575 1000 0090 3017 2465