Dobór okularów

Dobieramy okulary do każdego rodzaju wady z wykorzystaniem foroptera i doświadczenia naszych optometrystów.

Oferujemy szeroki dobór okularów pryzmatycznych (wizyta obejmuje badanie refrakcji, kontrolę widzenia obuocznego i stereoskopowego).

Jak dobrać okulary pryzmatyczne?

  1. Sprawdzenie ostrości wzroku.
  2. Określenie optymalnej korekcji sfero-cylindrycznej dla każdego oka i obuocznie do dali oraz do bliży.
  3. Pomiar forii zdysocjowanej / tropii (wertykalnie i horyzontalnie) w dali i bliży.
  4. Pomiar zakresów konwergencji i dywergencji fuzyjnej oraz zakresów wergencji horyzontalnej w dali i bliży.
  5. Określenie różnic fiksacji dla każdego oka wertykalnie i horyzontalnie.
  6. Określenie najmniejszego pryzmatu likwidującego różnicę fiksacji.
  7. Sprawdzenie występowania różnic fiksacji przy ruchach głowy.
  8. Weryfikacja w oprawkach próbnych.
  9. Weryfikacja mocy sfero-cylindrycznej po zastosowaniu pryzmatów.