Laserowa korekcja wzroku

laserowa korekcja wzroku

Aktywne życie bez okularów

Laserowa korekcja wad wzroku to skuteczna i bardzo precyzyjna metoda chirurgiczna, która przywraca pełen komfort zdrowego widzenia. Zabiegi laserowej korekcji wzroku są obecnie najbezpieczniejszym sposobem trwałego pozbycia się wad refrakcji, takich jak krótkowzroczność, dalekowzroczność i astygmatyzm. Przeważająca większość Pacjentów, którzy poddali się zabiegowi deklaruje pełne zadowolenie z rezultatów laserowej korekcji wzroku, poprzez całkowitą rezygnację z okularów czy soczewek kontaktowych.

> Poznaj swoją wadę

Czy jesteś kandydatem do zabiegu laserowej korekcji wzroku?

O zakwalifikowaniu pacjenta do zabiegu decyduje lekarz okulista specjalizujący się w chirurgii refrakcyjnej. Podstawą kwalifikacji do zabiegu są szczegółowe badania, które diagnozują stan narządu wzroku i określają możliwość wykonania laserowej korekcji. Badania wykonywane są w ciągu jednego dnia (trwają średnio od 1,5-2 godzin). W tym samym dniu lekarz podejmuje decyzję o ewentualnym zakwalifikowaniu pacjenta do zabiegu laserowej korekcji wzroku.

Zabieg jest bezbolesny, bezpieczny i od lat z powodzeniem stosowany w chirurgii okulistycznej. Wykonuje się go w warunkach ambulatoryjnych. Sprzęt diagnostyczny i operacyjny, jakim wykonujemy w SPEKTRUM zabiegi laserowej korekty wzroku, umożliwia przeprowadzenie zabiegu uwzględniającego indywidualną budowę oka. Precyzyjne przygotowanie do operacji, oparte na wynikach badań wysokiej jakości, pozwala na optymalną ocenę wskazań.

W Klinice SPEKTRUM wykonujemy zabiegi laserowej korekcji wzroku metodą LASIK, która jest obecnie najbardziej rozpowszechnioną metodą na świecie, FemtoLASIK, która jest metodą najnowocześniejszą, EBK oraz LASEK. Specjalista używa lasera, by zmienić kształt przedniej, przeźroczystej części oka – rogówki.

Pacjent już po godzinie od zabiegu wraca do domu. Usunięcie wady i przywrócenie zdolności prawidłowego widzenia jest trwałe. Niestety, czasami istnieją uwarunkowania, które powodują, że wykonanie zabiegu laserowej korekcji jest ryzykowne – a co za tym idzie stanowczo odradzane przez lekarzy.

 

Wiek – Zabieg laserowej korekcji wzroku wykonywany jest w momencie pełnego rozwoju narządu wzroku i stabilnej wady. Idealnymi kandydatami są osoby w wieku 21-55 lat. Wtedy wada jest na ogół stabilna, a organizm na tyle młody, żeby szybko się zregenerować i poradzić sobie z gojeniem. Podstawą kwalifikacji do zabiegu są oczywiście szczegółowe badania, na podstawie których lekarz podejmuje decyzję o kwalifikacji i zaproponuje metody zabiegu.

Wada - zabiegiem można korygować krótkowzroczność do -14 dioptrii, dalekowzroczność (inaczej nadwzroczność) do +6 dioptrii oraz astygmatyzm do 5 dioptrii. Jeśli wada sferyczna oraz cylindryczna występują jednocześnie mogą być one usunięte całkowicie pod warunkiem, że nie przekraczają maksymalnej możliwej wartości po zsumowaniu poszczególnych wad, jednak są to sprawy indywidualne i konsultacja jest pożądana.

 

» Pobierz broszurę "Laserowa korekcja wady wzroku - Poradnik Pacjenta"

 

METODY LASEROWEJ KOREKCJI WZROKU

 

FemtoLASIK

to jedna z najnowocześniejszych metod laserowej korekcji wad wzroku dostępnych na świecie.

Jest to udoskonalony zabieg LASIK, podczas którego zamiast użycia ostrza mechanicznego mikrokeratomu do nacięcia rogówki, używa się lasera femtosekundowego, sterowanego komputerowo.

Pozwala to na tworzenie płatków do zabiegów LASIK z umożliwieniem wyboru średnicy i grubości płatka, a także kąta nachylenia brzegów płatka.

Laser femtosekundowy, w porównaniu z mikrokeratomami mechanicznymi, daje:

  • większą przewidywalność grubości tworzonego płatka (można ją zmniejszyć nawet poniżej 100 µm), co pozwala na oszczędzenie tkanki rogówki, zwiększając bezpieczeństwo zabiegów korekcji większych wad wzroku i zwiększając zakres korygowanej wady
  • dzięki dokładności tego lasera mniejsza jest też możliwość występowania powikłań śródoperacyjnych, 
  • pozwala także na szybszą rehabilitację oczu i wpływa na komfort psychiczny pacjenta po zabiegu.

Precyzyjne przygotowanie do operacji, oparte na wynikach badań wysokiej jakości, pozwala na optymalną ocenę wskazań.

 

LASIK

Jest to technika, którą przeprowadza się w dwóch etapach. Pierwszy obejmuje tworzenie płatka. Chirurg precyzyjnie nacina rogówkę przy pomocy mikrokeratomu z jednorazowym ostrzem. Następnie odgina płatek i rozpoczyna się modelowanie wewnętrznych warstw rogówki laserem. Po zabiegu specjalista umieszcza płatek w pierwotnym położeniu.

Metoda LASIK zmniejsza dyskomfort pozabiegowy pacjenta oraz skraca znacząco okres rekonwalescencji. Wyraźne widzenie jest już przywrócone w kilka dni po zabiegu.

 

LASEK

Jest to technika tzw. powierzchowna zalecana dla pacjentów z głęboko osadzonymi oczami oraz cienką rogówką. Polega na odseparowaniu nabłonka z powierzchni rogówki za pomocą roztworu alkoholu. Potem działaniu lasera zostają poddane głębsze warstwy rogówki.

Po zabiegu trzeba przez kilka dni nosić soczewkę kontaktową gdyż przez 2-3 doby po zastosowaniu metody LASEK, czasami odczuwa się niewielkie dolegliwości bólowe czy nadwrażliwość na światło. Wyraźne widzenie zostaje przywrócone w ciągu 2 tygodni od zabiegu.

 

EBK

Polega na delikatnym odpreparowaniu nabłonka rogówki przy pomocy specjalnego narzędzia. Na pozbawioną nabłonka powierzchnię rogówki działa wiązka lasera excimerowego i modeluje jej krzywiznę odpowiednio do korygowanej wady. Po zabiegu na oko zakłada się opatrunkową soczewkę kontaktową. Wyraźne widzenie zostaje przywrócone w ciągu 2 tygodni od zabiegu.