Ośrodek Okulistyki Klinicznej SPEKTRUM ul. Zaolziańska 4, Wrocław

Operacje: 

 • fakoemulsyfikacja zaćmy ze wszczepieniem soczewki jednoogniskowej,
 • fakoemulsyfikacja zaćmy ze wszczepieniem soczewki jednoognioskowej torycznej,
 • witrektomia,
 • fakowitrektomia.

Zabiegi laserowe: 

 • kapsulotomia laserowa, 
 • irydotomia laserowa,
 • selektywna trabekuloplastyka laserowa w jaskrze – SLT, 
 • zabiegi laserowe siatkówkowe: fotokoagulacja ogniskowa i panretinalna,
 • irydoplastyka.

Poradnia okulistyczna

Leczenie pacjentów z chorobami siatkówki w ramach programu lekowego.

Ośrodek Okulistyki Klinicznej SPEKTRUM ul. Olszewskiego 58, Wrocław

Poradnia okulistyczna dla dzieci 

Ośrodek Okulistyki Klinicznej SPEKTRUM ul. Kaliska 77, Ostrów Wlkp.

Zabiegi laserowe: 

 • kapsulotomia laserowa,
 • irydotomia laserowa,
 • selektywna trabekuloplastyka laserowa w jaskrze – SLT,
 • irydoplastyka,
 • zabiegi laserowe siatkówkowe: fotokoagulacja ogniskowa i panretinalna.

Leczenie pacjentów z chorobami siatkówki w ramach programu lekowego.

Poradnia okulistyczna

Potrzebujesz informacji? Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu!

Skip to content