Prof. dr hab. Maria Hanna NIŻANKOWSKA

Inicjatorka i współzałożycielka SPEKTRUM Sp. z o.o., wybitny autorytet w dziedzinie okulistyki ze szczególnym uwzględnieniem jaskry.

Wieloletni klinicysta-praktyk, w okresie 1994-2006 kierownik Katedry i Kliniki Okulistycznej oraz profesor zwyczajny AM we Wrocławiu. W latach 1980-1983 Prodziekan Wydziału Lekarskiego, a w kadencji 1990-1993. Prorektor ds. Nauki A.M. we Wrocławiu. Autorka 3 podręczników okulistyki: "Podstawy Okulistyki. Podręcznik dla lekarzy i studentów medycyny" (I wyd.1992 –Nagroda Ministra Zdrowia w r. 1993, II wyd. rozszerzone 2000 r.) oraz "Okulistyka. Podstawy Kliniczne" PZWL, Warszawa 2007 r. Jest również autorką 3 podręczników nt. jaskry dla lekarzy okulistów i wielu pozycji popularno-naukowych dla pacjentów. Była opiekunem jednego przewodu habilitacyjnego i promotorem 24 przewodów doktorskich, z których 15 było poświęconych badaniom nad jaskrą. Jako twórczyni Sekcji Jaskry Polskiego Towarzystwa Okulistycznego i Przewodnicząca Zarządu w latach 1996-2007 zorganizowała 5 Międzynarodowych Sympozjów Jaskry we Wrocławiu. W 1994 r. z jej inicjatywy powstała Dolnośląska Fundacja na Rzecz Zapobiegania Ślepocie, która m.in. sponsorowała pierwsze w Europie Środkowej, Wrocławskie Badania Epidemiologiczne Jaskry. Odznaczona Medalem "Optime de glaucomatologia merenti" za wybitne zasługi na rzecz propagowania wiedzy o jaskrze. W 2005 r. zainicjowała i zorganizowała ogólnopolskie Stowarzyszenie Chorych na Jaskrę. Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Jaskrowego (European Glaucoma Society) i Światowego Stowarzyszenia Jaskry (World Glaucoma Assotiation), oraz Amerykańskiej Akademii Okulistyki (American Academy of Ophthalmology). Jest honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

Zainicjowała i utworzyła w latach 2000/2001 wraz ze swoimi współpracownikami Ośrodek Okulistyki Klinicznej SPEKTRUM we Wrocławiu zaprogramowany jako NZOZ oferujący pełne spektrum badań diagnostycznych oraz terapii zachowawczej i operacyjnej w dziedzinie okulistyki. Od r. 2001-2006 pełniła funkcję prezesa Rady Nadzorczej SPEKTRUM Sp. z o.o. a następnie do r. 2011 Wiceprezesa i Dyrektora ds. Medycznych i Naukowo-Dydaktycznych, odpowiadając za merytoryczny rozwój placówki. Pod jej nadzorem naukowym w latach 2001-2011 SPEKTRUM zrealizowało 5 programów naukowo-badawczych i zorganizowało 29 ogólnopolskich Konferencji Naukowo-Szkoleniowych spełniających ustawowe kryteria kształcenia podyplomowego lekarzy okulistów i objęte certyfikatem ISO 9001:2008.

W Centrum Jaskry OOK SPEKTRUM, prowadzonym przez prof. M.H. Niżankowską, udzielane są konsultacje pacjentom z całego kraju cierpiącym z powodu najcięższych postaci jaskry, jak również przypadki chorych budzących wątpliwości diagnostyczne. Sukcesem ostatnich 5-lat jest wykorzystywanie w leczeniu pacjentów Centrum Jaskry OOK SPEKTRUM opracowanej przez prof. M.H. Niżankowską, oryginalnej metodyki wykorzystywania optycznej tomografii komputerowej przedniego odcinka oka (AS OCT). Pozwala ona nie tylko wykrywać anatomiczne predyspozycje oka do jaskry pierwotnie zamkniętego kąta (JPZK), ale także ustalać mechanizm prowadzący do charakterystycznych ataków wzrostu ciśnienia grożących gwałtowną utratą wzroku. Metodyka ta pozwala na stwierdzenie istnienia tej niebezpiecznej formy jaskry także u niepodejrzewanych o nią osób młodych i bardzo młodych, leczonych dotąd bez efektu z powodu braku możliwości ustalenia właściwej diagnozy metodami konwencjonalnymi.Jaskra pierwotnie zamkniętego kąta. Diagnostyka, zapobieganie, leczenie

Metodykę i interpretację obrazowania za pomocą AS OCT zarówno w jaskrze, jak i w oczach z predyspozycją do tej choroby, prof. M.H.Niżankowska przedstawiła w swoje najnowszej książce skierowanej do lekarzy okulistów: "Jaskra pierwotnie zamkniętego kąta. Diagnostyka, zapobieganie, leczenie" (Elsevier. Urban&Partner, 2012). Zawiera ona wskazania "celowanego" doboru metod zabiegowych, których skuteczność zarówno w terapii jak i profilaktyce została zilustrowana przykładami klinicznymi udokumentowanymi obrazami AS OCT.

 

» Zobacz fragment rozdziału (1,17 MB)

Przeczytaj więcej na temat książki / zamów książkę » (elsevier.pl)