Idea stworzenia Kliniki otwartej na potrzeby Pacjentów zrodziła się z pasji jej założycielki prof. dr hab. Marii Hanny NIŻANKOWSKIEJ, to bowiem nie tylko jej zawód, ale przede wszystkim obszar zainteresowań i pole do realizacji zawodowych celów. Nadrzędną myślą przyświecającą nam w codziennej pracy jest chęć niesienia pomocy Pacjentom i zapewnienie im komfortu korzystania z tak ważnego zmysłu, jakim jest wzrok!

Maria Hanna NIŻANKOWSKA

Prof. dr hab. Maria Hanna NIŻANKOWSKA

Inicjatorka i współzałożycielka SPEKTRUM Sp. z o.o., wybitny autorytet w dziedzinie okulistyki ze szczególnym uwzględnieniem jaskry.

 

Wieloletni klinicysta-praktyk, w okresie 1994-2006 kierownik Katedry i Kliniki Okulistycznej oraz profesor zwyczajny AM we Wrocławiu. W latach 1980-1983 Prodziekan Wydziału Lekarskiego, a w kadencji 1990-1993. Prorektor ds. Nauki A.M. we Wrocławiu. Autorka 3 podręczników okulistyki: „Podstawy Okulistyki. Podręcznik dla lekarzy i studentów medycyny” (I wyd.1992 –Nagroda Ministra Zdrowia w r. 1993, II wyd. rozszerzone 2000 r.) oraz „Okulistyka. Podstawy Kliniczne” PZWL, Warszawa 2007 r. Jest również autorką 3 podręczników nt. jaskry dla lekarzy okulistów i wielu pozycji popularno-naukowych dla Pacjentów. Była opiekunem jednego przewodu habilitacyjnego i promotorem 24 przewodów doktorskich, z których 15 było poświęconych badaniom nad jaskrą. Jako twórczyni Sekcji Jaskry Polskiego Towarzystwa Okulistycznego i Przewodnicząca Zarządu w latach 1996-2007 zorganizowała 5 Międzynarodowych Sympozjów Jaskry we Wrocławiu. W 1994 r. z jej inicjatywy powstała Dolnośląska Fundacja na Rzecz Zapobiegania Ślepocie, która m.in. sponsorowała pierwsze w Europie Środkowej, Wrocławskie Badania Epidemiologiczne Jaskry. Odznaczona Medalem „Optime de glaucomatologia merenti” za wybitne zasługi na rzecz propagowania wiedzy o jaskrze. W 2005 r. zainicjowała i zorganizowała ogólnopolskie Stowarzyszenie Chorych na Jaskrę. Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Jaskrowego (European Glaucoma Society) i Światowego Stowarzyszenia Jaskry (World Glaucoma Assotiation), oraz Amerykańskiej Akademii Okulistyki (American Academy of Ophthalmology). Jest honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

Zainicjowała i utworzyła w latach 2000/2001 wraz ze swoimi współpracownikami Ośrodek Okulistyki Klinicznej SPEKTRUM we Wrocławiu zaprogramowany jako NZOZ oferujący pełne spektrum badań diagnostycznych oraz terapii zachowawczej i operacyjnej w dziedzinie okulistyki. Od r. 2001-2006 pełniła funkcję prezesa Rady Nadzorczej SPEKTRUM Sp. z o.o. a następnie do r. 2011 Wiceprezesa i Dyrektora ds. Medycznych i Naukowo-Dydaktycznych, odpowiadając za merytoryczny rozwój placówki. Pod jej nadzorem naukowym w latach 2001-2011 SPEKTRUM zrealizowało 5 programów naukowo-badawczych i zorganizowało 29 ogólnopolskich Konferencji Naukowo-Szkoleniowych spełniających ustawowe kryteria kształcenia podyplomowego lekarzy okulistów i objęte certyfikatem ISO 9001:2008.

książki

» Zobacz fragment rozdziału (1,17 MB)

Ośrodek Okulistyki Klinicznej SPEKTRUM to jeden z wiodących ośrodków okulistyki w Polsce.

Od  23 lat świadczymy wysokiej jakości usługi okulistyczne. Specjalizujemy się w laserowej korekcji wad wzroku, chirurgii refrakcyjnej, leczymy zaćmę, jaskrę, zeza i wiele innych schorzeń. Dbamy o wzrok każdego z naszych Pacjentów, niezależnie od wieku. Wiedza, doświadczenie i regularne poszerzanie umiejętności naszego personelu to gwarancja doskonałej jakości.

Świadczymy usługi zarówno pełnopłatnie, jak i w ramach refundacji przez NFZ oraz umów z prywatnymi ubezpieczycielami.

Nasze osiągnięcia przez 23 lata:

40 tys. operacji,

700 tys. porad okulistycznych,

300 tys. badań  diagnostycznych,

70 tys. zabiegów  laserowych,

35 tys. iniekcji doszklistkowych,

44 zorganizowanych konferencji naukowo-szkoleniowych.

Od 2002 roku jako pionierski ośrodek prywatny wykonaliśmy operacje witrektomii w trybie chirurgii jednego dnia. Rok 2003 przyniósł nam sukces w ramach przeprowadzanych badań klinicznych – wdrożyliśmy leczenie AMD preparatem anty-VEGF. Obecnie przeprowadzamy pełne spektrum operacji okulistycznych wraz z kompleksową diagnostyką i terapią chorób siatkówki.

Jesteśmy liderem w Polsce w wykonywaniu największej ilości zabiegów chirurgii refrakcyjnej: wszczepienia soczewek fakijnych, refrakcyjnej wymiany soczewki i laserowej korekcji wad wzroku.

Już od 2005 roku  posiadamy wdrożony System Zarządzania Jakością zgodnie z europejską normą ISO 9001. W ostatnich latach przeszliśmy certyfikacje kolejnych systemów: ISO 45001, ISO 14001 oraz ISO/IEC 27001.

MISJA

 • Profesjonalnie
  Misją SPEKTRUM jest profesjonalne działanie mające na celu poprawienie wzroku Tym, którzy cierpią z powodu jego osłabienia i ratowanie wzroku u Tych, którym grozi jego utrata.
 • Innowacyjnie
  Prowadzenie innowacyjnych badań naukowych i prac rozwojowych w trosce o poprawę jakości widzenia, a także dzielenie się wiedzą poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie okulistyki i optometrii.

WIZJA

 • Okulistyka to nasza domena, pasja, nasza praca
  W perspektywie najbliższych lat chcemy, aby nasz Ośrodek poprzez swoją kulturę udzielania świadczeń zdrowotnych, doświadczenie oraz stosowanie nowoczesnych technologii ugruntował swoją pozycję na polskim rynku usług, będąc jednym z wiodących ośrodków okulistycznych w Polsce.
 • Chcemy wyprzedzać potrzeby naszych Pacjentów
  Każdego Pacjenta traktujemy indywidualnie, dobierając leczenie zgodnie z wymogami i jego potrzebami. Naszym celem nadrzędnym jest otoczenie Pacjenta profesjonalną opieką, troszcząc się o jego bezpieczeństwo i komfort w przyjaznej atmosferze, budzącej poczucie zaufania i bezpieczeństwa.
 • Efektywne zarządzanie
  Dążymy, aby SPEKTRUM stało się instytucją efektywną, sprawnie zarządzaną, zapewniającą swoim pracownikom zdobycie wiedzy i umiejętności na wysokim poziomie oraz kształtującą nienaganne postawy etyczne. Jesteśmy miejscem, które inspiruje ludzi do najlepszego wykorzystania swojego potencjału.  
 • Wspólnicy
  Trzon naszej kadry medycznej stanowią udziałowcy naszej Kliniki, co gwarantuje stabilizację kadry medycznej, nieustanny rozwój, podnoszenie kwalifikacji i zapewnia najwyższe standardy leczenia naszych Pacjentów.

WARTOŚCI

Łączy nas bogactwo doświadczeń i kompetencji. Każdego dnia postępujemy zgodnie ze wspólnymi wartościami.

 • Stabilność – Umiejętne zarządzanie finansami to klucz do sukcesu. Cykliczne raportowanie wyników, by na tej podstawie wyciągać wnioski i jeszcze lepiej zarządzać finansami i w rezultacie całym Ośrodkiem to nasz priorytet.
 • Profesjonalizm – Budujemy naszą przyszłość na fundamencie profesjonalizmu.
 • Etyka – Działamy w zgodzie z wartościami i normami społecznymi i moralnymi. W ideę naszej etyki wpisuje się również holistyczne podejście.
 • Kompleksowość – Kompleksowe świadczenie usług medycznych na najwyższym międzynarodowym poziomie.
 • Troska – Działamy z empatią i szacunkiem.
 • Relacje – Doceniamy pracowników, stawiamy przed nimi wyzwania i nagradzamy wyniki.
 • Uczciwość – Autentyczność i przejrzystość we wszystkich obszarach działania.
 • Marka – Silna marka w obliczu współczesnych, nieprzewidywalnych czasów.
Ikona dekoracyjna

JUBILEUSZ 2022

UROCZYSTA GALA z okazji obchodów Jubileuszu 60 lat pracy zawodowej Profesor Marii Hanny Niżankowskiej

oraz 20 lat istnienia Ośrodka Okulistyki Klinicznej SPEKTRUM

Ikona dekoracyjna
Skip to content