Dane spółki

Dane Spółki:

SPEKTRUM Sp. z o.o.
ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław
NIP: 897-16-58-338

Dane do przelewu:
ING Bank Śląski S.A.
Nr rachunku: 64 1050 1575 1000 0090 3017 2465

Kapitał zakładowy 1.681.000 PLN, Nr KRS 0000 016 751
Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu,
IV Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON: 932632951

Zarząd spółki

Prezes Zarządu:
Iwona Potaczek
Biuro Zarządu / Sekretariat: 71 345 31 41
e-mail: biuro@spektrum.wroc.pl
skrzynka e-Puap: /SPEKTRUMOOK/biuroesp

Ikona dekoracyjna
Skip to content