Wizyty

Wizyta podstawowa obejmuje badania: wady wzroku metodą komputerową, ciśnienia wewnątrzgałkowego metodą bezkontaktową, badanie podmiotowe, badanie ostrości wzroku, w lampie szczelinowej przedniego odcinka i dna oczu, wypisanie zaleceń, recept i skierowań.

dr n. med. Marek Ćwirko

dr n. med. Magdalena Koziorowska

dr n. med. Jarosław Marek

dr n. med. Maria Muzyka-Woźniak

lek. Ziemowit Poznański

dr n. med. Łukasz Szelepin

dr n. med. Hanna Zając-Pytrus

dr hab. n. med. Radosław Kaczmarek; prof. UMW           

dr hab. n. med. Anna Turno-Kręcicka; prof. UMW

dr hab. n. med. Patrycja Krzyżanowska-Berkowska

dr n. med. Joanna Jakubaszko-Jabłońska

dr n. med. Anna Błońska

dr n. med. Joanna Przeździecka-Dołyk

dr n. med. Agnieszka Kot

dr n. med. Krystyna Grzebieluch-Reichert

dr n. med. Dorota Kaczmarek

lek. Dorota Teklak

lek. Beata Szwacz

lek. Ewa Anielska

lek. Dagmara Kałkun-Woleńska

lek. Anna Ziółkowska

lek. Anna Gebuza

lek. Magdalena Zalisko

lek. Edyta Musielak

lek. Barbara Blitek

lek. Marek Czyszczoń

lek. Wiktoria Pytrus

lek. Julia Kręcicka

lek. Iwona Helemejko

dr n. med. Małgorzata Gajdzis

dr n. med. Małgorzata Janków 

240-390 zł

Porada okulistyczna dziecięca

dr hab. n. med. Patrycja Krzyżanowska-Berkowska           

dr hab. n. med. Anna Turno-Kręcicka

dr n. med. Maria Turska

dr n. med. Agnieszka Kot

dr n. med. Krystyna Grzebieluch-Reichert

lek. Marta Pasternak-Świrska

lek. Dorota Teklak

lek. Anna Wiśniowska-Dolny

lek. Anna Barć

lek. Barbara Blitek

lek. Anna Gebuza

dr n. med. Anna Błońska

280-390 zł

Wizyta PREMIUM(opłata obejmuje: indywidualną opiekę koordynatora pacjenta, czas konsultacji z lekarzem do 40 minut, możliwość konsultacji w języku angielskim, badania: wady wzroku metodą komputerową, ciśnienia wewnątrzgałkowego metodą bezkontaktową, badanie podmiotowe, ostrości wzroku, w lampie szczelinowej przedniego odcinka i dna oczu oraz korekcję okularową wady wzroku, wypisanie zaleceń, recept i skierowań). Wizyta może być uzupełniona zabezpieczeniem usług dodatkowych w zakresie np. organizacji przejazdów, noclegu, posiłków, organizacji czasu wolnego dla pacjenta i osób towarzyszących. Dodatkowe usługi wycenione zostaną na zlecenie pacjenta.

450 zł

Specjalistyczne badanie wcześniaków i niemowląt (opłata obejmuje badania: podmiotowe, ocena funkcji wzrokowych, ruchomość gałek ocznych, wady wzroku, przedniego odcinka oraz dna oczu oraz korekcję wady refrakcji, napisanie zaleceń, recept i skierowań)

320 zł

Specjalistyczne badanie w kierunku choroby zezowej (opłata obejmuje badania: ostrości i wad wzroku, przedniego odcinka oka, widzenia obuocznego (badanie konwergencji, fiksacji, widzenia stereoskopowego, korespondencji siatkówek i inne za pomocą synoptoforu), naprzemiennego zakrywania oczu (cover test), ruchów oczu, kąta zeza (kierunku i stopnia zbaczania oka zezującego)

320 zł

Poszpitalne badanie noworodków pod kątem wczesnego wykrywania retinopatii wcześniaczej, badanie okulistyczne dzieci po fototerapii, tlenoterapii, a także profilaktyczne badanie zmian w narządzie wzroku w związku przebytą infekcją podczas życia płodowego

340 zł

Dopłata do kwalifikacji do zabiegu operacyjnego w przypadku konieczności konsultacji u innego specjalisty (obejmuje dodatkową konsultację i dodatkowe badania) Wizyta musi się odbyć do 3 miesięcy od pierwszej konsultacji.

220 zł

Wizyta recepturowa

50 zł

Wydanie opinii/orzeczenia o stanie zdrowia Pacjenta

120 zł (z VAT 23%)

Badanie kontrolne – wizyta odbywająca się w terminie nieprzekraczającym okres 1 miesiąca od wizyty

120 zł

Zaćma / Zaćma u dzieci

Kwalifikacja do zabiegu operacyjnego usunięcia zaćmy

400 zł

Operacja usunięcia zaćmy metodą ultradźwiękową

Opłata za operację obejmuje: pomiar wszczepu, badania laboratoryjne, konsultację anestezjologa, znieczulenie miejscowe, opiekę anestezjologa,  jednorazowy zestaw operacyjny, jednorazowy komplet leków do stosowania po zabiegu, 2 wizyty kontrolne przeprowadzone do 4 tygodni po zabiegu.

Oferujemy pełne spektrum dostępnych soczewek korygujących: 

 • Soczewki jednoogniskowe
 • Soczewki jednoogniskowe toryczne
 • Soczewki monofocal plus
 • Soczewki monofocal plus toric
 • Soczewki wieloogniskowe
 • Soczewki wieloogniskowe toryczne
 • Soczewki edof
 • Soczewki edof toryczne
 • Soczewki customizowane 
 • Soczewki fakijne
 • Inne

* Wybierając soczewkę rozmawiaj z lekarzem – wybierasz jakość widzenia, jakość na całe życie. Wyboru tego nie będzie można zmienić po zabiegu. Indywidualnie dobrana dla Ciebie soczewka może zapewnić Ci widzenie bez okularów.

3200 zł + koszt indywidualnie dobranej soczewki *

ze wszczepem soczewki jednoogniskowej

dorośli 4300 zł
dzieci 4500 zł

ze wszczepem soczewki jednoogniskowej z filtrem

dorośli 4700 zł
dzieci 4900 zł

ze wszczepem soczewki jednoogniskowej Torycznej

dorośli 5600 zł
dzieci 5800 zł

ze wszczepem soczewki Monofocal plus

dorośli 5300 zł
dzieci 5500 zł

ze wszczepem soczewki Monofocal plus Toric

dorośli 6800 zł
dzieci 7000 zł

ze wszczepem soczewki trójogniskowej

dorośli 7600 zł
dzieci 7800 zł

ze wszczepem soczewki trójogniskowej Torycznej

dorośli 8300 zł
dzieci 8500 zł

ze wszczepem soczewki EDOF

dorośli 7600 zł
dzieci 7800 zł

ze wszczepem soczewki EDOF Torycznej

dorośli 8300 zł
dzieci 8500 zł

ze wszczepem soczewki customizowanej

Wymagana wpłata zadatku przez pacjenta w wysokości 3500 zł/1 oko

dorośli 7600 zł
dzieci 7800 zł

ze wszczepem soczewki z addycją lub dwuogniskowej

dorośli 7600 zł
dzieci 7800 zł

ze wszczepem pozostałych soczewek

dorośli 7400 zł
dzieci 7600 zł

Chirurgia refrakcyjna – laserowa korekcja wad wzroku

Kwalifikacja do laserowej korekcji wad wzroku

400 zł

Laserowa korekcja wady wzroku (bezpłatne badania kontrolne przez 5 miesięcy po zabiegu) – 1 oko

od 2800 zł

Korekcja starczowzroczności laserem ekscimerowym (bezpłatne badania kontrolne przez 5 miesięcy po zabiegu) – 1 oko

5900 zł

Laserowa korekcja wady wzroku TRANS PRK (bezpłatne badania kontrolne przez 5 miesięcy po zabiegu) – 1 oko

3200 zł

Mikrosoczewkowa korekcja wzroku laserem femtosekundowym (bezpłatne badania kontrolne przez 5 miesięcy po zabiegu) – 1 oko

4400 zł

Laserowa korekcja wady wzroku FemtoLASIK (bezpłatne badania kontrolne przez 5 miesięcy po zabiegu) – 1 oko

4400 zł

Laserowa korekcja wady wzroku LASEK (bezpłatne badania kontrolne przez 5 miesięcy po zabiegu) – 1 oko

2800 zł

Laserowa korekcja wady wzroku EBK (bezpłatne badania kontrolne przez 5 miesięcy po zabiegu) – 1 oko

3500 zł

Keratoplastyka fototerapeutyczna – 1 oko

1400 zł

Kwalifikacja do zabiegu wszczepienia soczewki fakijnej

500 zł

Doszczepienie soczewki fakijnej (opłata obejmuje pomiar wszczepu, badania laboratoryjne, konsultację anestezjologa, znieczulenie miejscowe, opiekę anestezjologa, jednorazowy zestaw operacyjny, jednorazowy komplet leków do stosowania po zabiegu, 2 wizyty kontrolne po zabiegu)

od 7000 zł

Doszczepienie soczewki fakijnej ICL V4C

wymagana wpłata zadatku przez pacjenta w wysokości 4000 zł/1 oko

7 000 zł

Doszczepienie soczewki fakijnej ICL V4B

wymagana wpłata zadatku przez pacjenta w wysokości 4000 zł/1 oko

8 000 zł

Doszczepienie soczewki fakijnej ICL MYOPIC TORIC

wymagana wpłata zadatku przez pacjenta w wysokości 4000 zł/1 oko

8 500 zł

Doszczepienie soczewki fakijnej ICL HYPEROPIC

wymagana wpłata zadatku przez pacjenta w wysokości 4000 zł/1 oko

10 000 zł

Doszczepienie soczewki fakijnej ICL EVO VIVA

wymagana wpłata zadatku przez pacjenta w wysokości 4000 zł/1 oko

9900 zł

Wizyta po doszczepieniu soczewki fakijnej

390 zł

Wizyta po zabiegu chirurgii refrakcyjnej (po 6 mies.)

370 zł

Zabieg dokorekcji laserowej po LKWW

2300 zł

Refrakcyjna wymiana soczewki

Kwalifikacja do zabiegu operacyjnego refrakcyjnej wymiany soczewki

400 zł

Operacja refrakcyjna wymiana soczewki metodą ultradźwiękową

Opłata za operację obejmuje:
pomiar wszczepu, badania laboratoryjne, konsultację anestezjologa, znieczulenie miejscowe, opiekę anestezjologa,  jednorazowy zestaw operacyjny, jednorazowy komplet leków do stosowania po zabiegu, 2 wizyty kontrolne przeprowadzone do 4 tygodni po zabiegu

* Wybierając soczewkę rozmawiaj z lekarzem – wybierasz jakość widzenia, jakość na całe życie. Wyboru tego nie będzie można zmienić po zabiegu. Indywidualnie dobrana dla Ciebie soczewka może zapewnić Ci widzenie bez okularów.

3200 zł + koszt indywidualnie dobranej soczewki *

ze wszczepem soczewki jednoogniskowej

4300 zł

ze wszczepem soczewki jednoogniskowej z filtrem

4700 zł

ze wszczepem soczewki jednoogniskowej Torycznej

5600 zł

ze wszczepem soczewki Monofocal plus

5300 zł

ze wszczepem soczewki Monofocal plus Toric

6800 zł

ze wszczepem soczewki trójogniskowej

7600 zł

ze wszczepem soczewki trójogniskowej Torycznej

8300 zł

ze wszczepem soczewki EDOF

7600 zł

ze wszczepem soczewki EDOF Torycznej

8300 zł

ze wszczepem soczewki customizowanej

wymagana wpłata zadatku przez pacjenta w wysokości 3500 zł/1 oko

7600 zł

ze wszczepem soczewki z addycją lub dwuogniskowej

7600 zł

ze wszczepem pozostałych soczewek

7400 zł

Leczenie AMD / Iniekcje doszklistkowe

Kwalifikacja do podania leku do komory ciała szklistego (opłata obejmuje badanie OCT)

300 zł

Podanie leku do komory ciała szklistego oka (opłata obejmuje podanie leku oraz pierwszą wizytę kontrolną po zabiegu z OCT)

od 1000 zł

Podanie Actilyse oraz gazu do komory ciała szklistego oka (opłata obejmuje podanie leku oraz pierwszą wizytę kontrolną po zabiegu z badaniem OCT)

1900 zł

Podanie Jetrea (opłata obejmuje podanie leku oraz pierwszą wizytę kontrolną po zabiegu z badaniem OCT)

16200 zł

Podanie Beovu do komory ciała szklistego (opłata obejmuje podanie leku oraz pierwszą wizytę kontrolną po zabiegu z badaniem OCT)

2000-3000 zł

Podanie leku Vabysmo do komory ciała szklistego oka

2000-3000 zł

Kontrola po podaniu leku do komory ciała szklistego wykonana przez lekarza w zastępstwie

0 zł

Zabiegi laserowe

Laseroterapia siatkówki (jeden zabieg)

480-550 zł

Irydotomia laserowa

480-550 zł

Irydotomia laserowa z badaniem OCT przed i po zabiegu

500-570 zł

Irydoplastyka obwodowa

480-550 zł

Irydoplastyka obwodowa z badaniem OCT przed i po zabiegu

500-570 zł

Trabekuloplastyka laserowa

490-550 zł

Kapsulotomia laserowa

490-550 zł

Goniopunkcja laserowa

490-550 zł

Znieczulenie do laseroterapii

200 zł

Witreoliza laserowa oka

750 zł

Terapia Zespołu Suchego Oka

Terapia IPL w zespole suchego oka – 1 zabieg na dwoje oczu

500 zł

Terapia IPL w zespole suchego oka – pakiet 3 zabiegów na dwoje oczu

1350 zł

Terapia IPL w zespole suchego oka – czwarty zabieg na dwoje oczu

350 zł

Zabiegi przeciwjaskrowe

Kwalifikacja do zabiegu p/jaskrowego z wykorzystaniem implantu

600 zł

Zabieg cyklofotokoagulacji CPC (dwie wizyty kontrolne bezpłatne do zrealizowania do jednego miesiąca od zabiegu)

1800 zł

Zabieg transskleralny mikropulsowy (dwie wizyty kontrolne bezpłatne do zrealizowania do jednego miesiąca od zabiegu)

2300 zł

Jaskra – leczenie operacyjne – irydektomia chirurgiczna obwodowa (opłata obejmuje: badania laboratoryjne, konsultację anestezjologa, znieczulenie miejscowe, opiekę anestezjologa, 2 wizyty kontrolne po zabiegu)

3000 zł

Jaskra – operacja przeciwjaskrowa przetokowa (opłata obejmuje: badania laboratoryjne, konsultację anestezjologa, znieczulenie miejscowe, opiekę anestezjologa, 2 wizyty kontrolne po zabiegu)

4600 zł

Zabieg ECP – (ENDOSKOPOWA CYKLO-FOTOKOAGULACJA) (opłata obejmuje: znieczulenie miejscowe, 2 wizyty kontrolne po zabiegu)

3800 zł

Zabieg małoinwazyjny z wykorzystaniem implantu (opłata obejmuje: konsultację anestezjologa, znieczulenie miejscowe, opiekę anestezjologa, 2 wizyty kontrolne po zabiegu)

8300 zł

Wszczepienie implantu przeciw jaskrowego (opłata obejmuje: konsultację anestezjologa, znieczulenie miejscowe, opiekę anestezjologa, 2 wizyty kontrolne po zabiegu)

10700 zł

Zabiegi przeciwjaskrowe wieloproceduralne

Kwalifikacja do zabiegu p/jaskrowego z wykorzystaniem implantu

400 zł

Operacja zaćmy metodą ultradźwiękową z równoczesnym doszczepieniem implantu

Opłata obejmuje: pomiar wszczepu, konsultację anestezjologa, znieczulenie miejscowe, opiekę anestezjologa, jednorazowy zestaw operacyjny, jednorazowy komplet leków do stosowania po zabiegu, 2 wizyty kontrolne przeprowadzone do 6 tygodni po zabiegu

* Wybierając soczewkę rozmawiaj z lekarzem – wybierasz jakość widzenia, jakość na całe życie. Wyboru tego nie będzie można zmienić po zabiegu. Indywidualnie dobrana dla Ciebie soczewka może zapewnić Ci widzenie bez okularów.

od 8250 zł *cena w zależności od indywidualnie dobranej soczewki

Operacja zaćmy metodą ultradźwiękową z wszczepieniem soczewki zwijalnej z równoczesnym doszczepieniem implantu 

Opłata obejmuje: pomiar wszczepu, konsultację anestezjologa, znieczulenie miejscowe, opiekę anestezjologa, jednorazowy zestaw operacyjny, jednorazowy komplet leków do stosowania po zabiegu, 2 wizyty kontrolne po zabiegu

od 6200 zł

Terapia stożka rogówki

Wizyta kwalifikacyjna do terapii stożka rogówki

350 zł

Zabieg Cross-Linking w stożku i innych chorobach rogówki
(opłata obejmuje 2 wizyty kontrolne po zabiegu do 4 tygodni po zabiegu) – 1 oko (Przy podaniu 1 ampułki Ryboflawiny)

2300 zł

Dopłata za każdą kolejną ampułkę Ryboflawiny (hypotoniczna)

450 zł

Dopłata za każdą kolejną ampułkę Ryboflawiny (izotoniczna)

350 zł

Zabieg wszczepienia pierścienia śródrogówkowego z wykorzystaniema lasera femtosekundowego (opłata obejmuje 2 wizyty kontrolne po zabiegu) – 1 oko

6100 zł

Zabieg wszczepienia pierścieni śródrogówkowych z wykorzystaniema lasera femtosekundowego (opłata obejmuje 2 wizyty kontrolne po zabiegu) – 1 oko

7300 zł

Repozycja/eksplantacja pierścienia śródrogówkowego

1000 zł

Zezy / Zezy u dzieci

Kwalifikacja do zabiegu zeza

350 zł

Zez – leczenie operacyjne na jednym oku (opłata obejmuje: badania laboratoryjne, konsultację anestezjologa, znieczulenie miejscowe, opiekę anestezjologa, 2 wizyty kontrolne przeprowadzone do 4 tygodni po zabiegu)

3400 zł

Dopłata za znieczulenie ogólne u osoby dorosłej (narkoza)

600 zł

Dopłata za znieczulenie ogólne u dzieci (narkoza)

800 zł

Operacje powiek oczu i spojówek

Wizyta kwalifikacyjna do zabiegu ze skierowaniem wewnętrznym SPEKTRUM

100 zł

Wizyta kwalifikacyjna do operacji powiek oczu i spojówek

Cena jak za wizytę

Operacja dźwigacza powieki przy opadnięciu (opłata obejmuje znieczulenie miejscowe, 2 wizyty kontrolne po zabiegu)

4200 zł

Operacja niedomykalności powiek z implantem złotym (opłata obejmuje znieczulenie miejscowe, 2 wizyty kontrolne po zabiegu)

4800 zł

Operacja niedomykalności powiek z implantem platynowym (opłata obejmuje znieczulenie miejscowe, 2 wizyty kontrolne po zabiegu)

5500 zł

Podszycie wywiniętej powieki (szwy)

800 zł

Średni zabieg na powiece

2000 zł

Blepharoplastyka – korekcja nadmiaru skóry powieki górnej (dwoje oczu) (opłata obejmuje 2 wizyty kontrolne po zabiegu)

4900 zł

Blepharoplastyka – korekcja nadmiaru skóry powiek powieki dolnej (dwoje oczu) (opłata obejmuje 2 wizyty kontrolne po zabiegu)

5300 zł

Usunięcie skrzydlika z plastyką spojówki

1900 zł

Usunięcie skrzydlika

950 zł

Podanie botuliny w skurczu powiek

950 zł

Naklejenie ciężarka na powieki

1200 zł

Badania diagnostyczne

Angiografia fluoresceinowa

380 zł

Angiografia fluoresceinowa z badaniem OCT dna oka

400 zł

Cyfrowa fotografia oka (przedni odcinek oka, dno oka)

180 zł

Tomografia optyczna dna oka (do wyboru PLAMKI lub RNFL lub PLAMKA GCC) z opisem

180 zł

Tomografia optyczna dna oka (do wyboru PLAMKI lub RNFL lub PLAMKA GCC) bez opisu

120 zł

Tomografia optyczna przedniego odcinka oka (do wyboru kąty przesączania, pachymetria, voult, irydotomie, itp. z opisem

180 zł

Tomografia optyczna przedniego odcinka oka (do wyboru kąty przesączania, pachymetria, voult, irydotomie, itp. bez opisu

120 zł

Tomografia tarczy nerwu wzrokowego z opisem

180 zł

Tomografia tarczy nerwu wzrokowego bez opisu

120 zł

Pomiar wszczepu (optometrysta)

180 zł

Pomiar długości gałki ocznej

180 zł

Mikroskopia śródbłonka rogówki

180 zł

Badanie przedniego odcinka oka (mapy ref, cataract pre, pachymetria, itp.

180 zł

Topografia rogówki

160 zł

Pole widzenia

160 zł

USG oka lub/i oczodołu

200-280 zł

Pomiar wszczepu met. USG

160 zł

Pachymetria rogówki met. USG

160 zł

Tomografia rogówki

160 zł

Pomiar stopnia wytrzeszczu – egzoftalmometria

70 zł

Pomiar ciśnienia wewnątrz gałkowego met. aplanacyjną przez lekarza

50 zł

Pakiet do 6 pomiarów ciś. wewnątrz. met. bezdotykową

160 zł

Pakiet do 12 pomiarów ciś. wewnątrz. met. bezdotykową

320 zł

Autorefraktometria z keratometrią, pachymetrią i tonometrią

60 zł

Badanie w kier. wykrycia nużeńca

70 zł

Angio OCT

250 zł

Witrektomie / Witrektomie u dzieci

Kwalifikacja do zabiegu operacyjnego wikrektomii

400 zł

Opłata za operację obejmuje: znieczulenie miejscowe, jednorazowy zestaw operacyjny, jednorazowy komplet leków do stosowania po zabiegu, 2 wizyty kontrolne po zabiegu z badaniem OCT

Witrektomia z dostępu tylnego (opłata obejmuje: badania laboratoryjne, konsultację anestezjologa, znieczulenie miejscowe, opiekę anestezjologa, jednorazowy zestaw operacyjny, jednorazowy komplet leków do stosowania po zabiegu, 2 wizyty kontrolne po zabiegu z badaniem OCT przeprowadzone do 4 tygodni po zabiegu)

6800 zł

Witrektomia z dostępu tylnego z użyciem oleju sylikonowego lub dekaliny (opłata obejmuje: badania laboratoryjne, konsultację anestezjologa, znieczulenie miejscowe, opiekę anestezjologa, jednorazowy zestaw operacyjny, jednorazowy komplet leków do stosowania po zabiegu, 2 wizyty kontrolne po zabiegu z badaniem OCT przeprowadzone do 4 tygodni po zabiegu)

7100 zł

Zabieg wieloproceduralny: usunięcie zaćmy z witrektomią tylną (opłata obejmuje: pomiar wszczepu, badania laboratoryjne, konsultację anestezjologa, znieczulenie miejscowe, opiekę anestezjologa, jednorazowy zestaw operacyjny, jednorazowy komplet leków do stosowania po zabiegu, 2 wizyty kontrolne po zabiegu z badaniem OCT przeprowadzone do 4 tygodni po zabiegu)

od 7300 zł

Zabieg wieloproceduralny: usunięcie zaćmy z witrektomią tylną z użyciem oleju silikonowego lub dekaliny (opłata obejmuje: pomiar wszczepu, badania laboratoryjne, konsultację anestezjologa, znieczulenie miejscowe, opiekę anestezjologa, jednorazowy zestaw operacyjny, jednorazowy komplet leków do stosowania po zabiegu, 2 wizyty kontrolne po zabiegu z badaniem OCT)

od 7600 zł

Opasanie gałki ocznej z jednoczasową witrektomią tylną (opłata obejmuje: badania laboratoryjne, konsultację anestezjologa, znieczulenie miejscowe, opiekę anestezjologa, jednorazowy zestaw operacyjny, jednorazowy komplet leków do stosowania po zabiegu, 2 wizyty kontrolne po zabiegu z badaniem OCT)

7300 zł

Rewitrektomia z usunięciem oleju silikonowego z wnętrza gałki ocznej (opłata obejmuje: badania laboratoryjne, konsultację anestezjologa, znieczulenie miejscowe, opiekę anestezjologa, jednorazowy zestaw operacyjny, jednorazowy komplet leków do stosowania po zabiegu, 2 wizyty kontrolne po zabiegu z badaniem OCT)

6600 zł

Dopłata za znieczulenie ogólne u osoby dorosłej (narkoza)

600 zł

Dopłata za znieczulenie ogólne u dzieci (narkoza)

800 zł

Drobne zabiegi ambulatoryjne

Wizyta kwalifikacyjna (w skrócie: WK) do zabiegu drobnego

150 zł

Usunięcie gradówki (wymaga WK)

600-800 zł

Usunięcie brodawki, rogu skórnego, cysty (wymaga WK)

600 zł

Usunięcie zmiany z powieki (wymaga WK)

800 zł

Usunięcie zmiany z powieki z badaniem histopatologicznym + wizyta kontrolna (wymaga WK)

1400 zł

Usunięcie kępek żółtych (wymaga WK)

600 zł

Usunięcie zmiany spojówki (wymaga WK)

800 zł

Usunięcie zmiany spojówki z badaniem histopatologicznym + wizyta kontrolna (wymaga WK)

1400 zł

Usunięcie szwów rogówkowych

250 zł

Neuroliza chemiczna – podanie alkoholu pozagałkowo

450 zł

Podanie leku okołogałkowo lub podspojówkowo – 1 oko

120 zł

Zaopatrzenie rany powierzchownej aparatu ochronnego oka

120 zł

Zabieg oczyszczania brzegów powiek i gruczołów MEIBOMA

150 zł

Podanie 5-Fluorouracylu – 1 oko

200 zł

Zabieg lapisowania spojówek

80 zł

Epilacja rzęs laserowa – 1 oko

310 zł

Soczewki kontaktowe u dzieci

Wizyta kwalifikacyjna do doboru soczewek u dziecka (obejmuje: badanie refrakcji, keratometrię, pachymetrię, ocenę przedniego odcinka oka i dopasowanie geometrii soczewek)

300 zł

Badanie optometryczne dzieci – diagnostyka zaburzeń widzenia obuocznego sprawdzenie układu wzrokowego (zgodnie z wytycznymi AOA i ECOO), dobór korekcji okularowej, diagnostyka funkcji wzroku, diagnostyka widzenia obuocznego, ocena przedniego odcinka oka, ocena dna oka

* w placówkach: Zaolziańska/Olszewskiego

200-220 zł*

Wizyta kontrolna z odbiorem soczewek u dziecka (obejmuje: ocenę dopasowania soczewek, naukę użytkowania)

100 zł

Wizyta kontrolna po doborze soczewek u dziecka – bez doboru kolejnych soczewek, bez zmiany parametrów soczewek  (obejmuje: ocenę przedniego odcinka oka, pomiar refrakcji, keratometrię, ocenę funkcji widzenia)

200 zł

Soczewki kontaktowe

Dobór soczewek korygujących twardych lub protetycznych
Cena obejmuje dwie wizyty: 1 i 2

 1. Wizyta kwalifikacyjna – (obejmuje: pomiar refrakcji, keratometrię, topografię rogówki, pachymetrię, ocenę przedniego odcinka oka i dopasowanie geometrii soczewek)
 2. Odbiór soczewek – (odbiór soczewek, ocenę dopasowania, naukę użytkowania)
  a) Odbiór soczewek dorośli po doborze we W-wiu (PORSOCZT)
  b) Odbiór soczewek dzieci po doborze we W-wiu (DZ PORSOCZT)

320 zł

Wizyta kontrolna po doborze soczewek sztywnych lub protetycznych – bez doboru kolejnych soczewek do 2 lat od doboru wykonywanego w tutejszym ośrodku), bez zmiany parametrów soczewek (obejmuje: ocenę przedniego odcinak oka, pomiar refrakcji, keratometrię, topografię rogówki, ocenę funkcji widzenia)

200 zł

Dobór soczewek miękkich (wizyta obejmuje badanie refrakcji, ocenę przedniego odcinka oka, założenie soczewek próbnych, naukę użytkowania) z badaniem kontrolnym do dwóch tygodni

200 zł

Kontrola po doborze soczewek miękkich ze skierowaniem wewnętrznym – dorośli

50 zł

Kontrola po doborze soczewek miękkich ze skierowaniem wewnętrznym – dzieci

50 zł

Wizyty kontrolne po doborze soczewek miękkich

100 zł

Dobór soczewek miękkich dla pacjentów ze skier. wewnętrznym dorośli ( z wizyt prywatnych)

50 zł

Dobór soczewek miękkich dla pacjentów ze skierowaniem wewnętrznym – dzieci

50 zł

POZOSTAŁE USŁUGI

Dobór okularów pryzmatycznych (wizyta obejmuje badanie refrakcji, kontrolę widzenia obuocznego i stereoskopowego)

200 zł

Badania optometryczne dla pacjentów ze skierowaniem wewnętrznym SPEKTRUM

40 zł

Badania optometryczne dla pacjentów zewnętrznych

150 zł

Badanie optometryczne – diagnostyka zaburzeń widzenia obuocznego u dorosłych

200 zł

Badanie optometryczne dzieci – diagnostyka zaburzeń widzenia obuocznego

sprawdzenie układu wzrokowego (zgodnie z wytycznymi AOA i ECOO), dobór korekcji okularowej, diagnostyka funkcji wzroku, diagnostyka widzenia obuocznego, ocena przedniego odcinka oka, ocena dna oka

220 zł

Badanie kontrolne – wizyta odbywająca się w terminie nie przekraczającym okres 1 miesiąca od wizyty

60 zł

Poradnia diabetologiczna

Wizyta obejmuje: podmiotowe i przedmiotowe badanie oraz ustalenie postępowania diagnostyczno- terapeutycznego

Konsultacja lekarza specjalisty

270 zł

Ortokorekcja

Pierwsza wizyta kwalifikacyjna (opłata obejmuje : pomiar refrakcji, keratometrię, pachymetrię, topografię rogówki, tonometrię, badanie subiektywnej ostrości widzenia, ocenę przedniego odcinka oka w lampie szczelinowej, dopasowanie soczewek ortokorekatologicznych )

280 zł

Wizyta kontrolna do 3 mies. – obejmuje: ostrość widzenia bez soczewek, ocenę stanu soczewki, ocenę przedniego odcinak oka, topografię rogówki

bezpłatna

Wizyta kontrolna po 3 mies. – obejmuje: ostrość widzenia bez soczewek, ocenę stanu soczewki, ocenę przedniego odcinak oka, topografię rogówki

200 zł

Ortokorekcja jednego oka

od 1400 zł

Zabiegi dróg łzowych

Płukanie dróg łzowych – 1 oko

250 zł

Udrażnianie (płukanie i sondowanie dróg łzowych) – 1 oko

450 zł

Zamknięcie punktu łzowego zatyczką – 1 oko

600 zł

Elektrokoagulacja punktu łzowego – 1 oko

450 zł

Pozostałe zabiegi / usługi

Zaćma – operacja zaćmy metodą zewnątrztorebkową z wszczepem soczewki PMMA (opłata obejmuje znieczulenie miejscowe, 2 wizyty kontrolne po zabiegu)

3650 zł

Zaćma – operacja zaćmy powikłanej w oku z brakiem tęczówki (z kosztem soczewki i barwnej protezy tęczówki) (opłata obejmuje znieczulenie miejscowe, 2 wizyty kontrolne po zabiegu)

5350 zł

Zabieg wieloproceduralny: usunięcie zaćmy z wszczepem soczewki metodą fakoemulsyfikacji z operacją przeciwjaskrową (opłata obejmuje znieczulenie miejscowe, 2 wizyty kontrolne po zabiegu)

5850 zł

Wszczep soczewki wtórny – PMMA (opłata obejmuje znieczulenie miejscowe, 2 wizyty kontrolne po zabiegu)

2650 zł

Wszczep soczewki wtórny – zwijalny (opłata obejmuje znieczulenie miejscowe, 2 wizyty kontrolne po zabiegu)

2850 zł

Wszczep soczewki wtórny z fiksacją twardówkową (opłata obejmuje znieczulenie miejscowe, 2 wizyty kontrolne po zabiegu)

3850 zł

Zabieg wieloproceduralny: usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z równoczasowym wypuszczeniem oleju silikonowego i wszczepieniem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej jednoczęściowej (opłata obejmuje znieczulenie miejscowe, 2 wizyty kontrolne po zabiegu)

5850 zł

Usunięcie wszczepionej soczewki

2050 zł

Odwarstwienie siatkówki – operacja siatkówki odwarstwionej z założeniem plomby i/ lub opasaniem (opłata obejmuje znieczulenie miejscowe, 2 wizyty kontrolne po zabiegu)

5150 zł

Krioterapia przedniego/tylnego odcinka gałki ocznej

2050 zł

Zeszycie szpary powiekowej

400 zł

Laserowa korekcja po operacji wszczepienia soczewki pseudoakomodacyjnej

1300 zł

Podanie leku do komory ciała szklistego

800 zł

Plastyka tęczówki

2450 zł

Doszczepienie soczewki monofokalnej
(dioptraż -5.00 do +5.00)

3900 zł

Doszczepienie soczewki jednoczęściowej

3900-8700 zł

Doszczepienie soczewki monofokalnej
(dioptraż od -5.50 do-10.00 oraz od +5.50 do +10.00)

5100 zł

Doszczepienie pierścienia dotorebkowego

450 zł

Podszycie podwichniętej sztucznej soczewki

5700 zł

Zabieg abrazji

400 zł

Podanie metylocelulozy do komory przedniej oka

300 zł

Mały zabieg witreoretinalny (w tym triam.)

1100 zł

Chelatowanie rogówki

700 zł

Zabieg naprawczy rogówki

3000 zł

Zabieg ewisceracji (bez protezowania)

2500 zł

Usunięcie gradówki u dziecka w znieczuleniu ogólnym (cena obejmuje znieczulenie ogólne)

1400 zł

Dopłata za znieczulenie ogólne u osoby dorosłej (narkoza)

600 zł

Dopłata za znieczulenie ogólne u dziecka (narkoza)

800 zł

Dopłata za sedację (dzieci)

550 zł

Opłata za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej *

7 zł

Opłata za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej *

> upow_odb. dok.med.
> wydanie_kopii dok.med.

* Doliczona zostanie także opłata za przesyłkę za zaliczeniem pocztowym (wg. cennika Poczty Polskiej)

0,3 zł

Dopłata za opiekę/konsultację anestezjologa do znieczuleń miejscowych wykonanych przez okulistę

200 zł

Poradnia Ostrów Wielkopolski

WIZYTY – PORADNIA OSTRÓW WLKP.

opłata obejmuje badania: wady wzroku metodą komputerową, ciśnienia wewnątrzgałkowego metodą bezkontaktową, badanie podmiotowe, ostrości wzroku, w lampie szczelinowej przedniego odcinka i dna oczu oraz korekcję okularową wady wzroku, wypisanie zaleceń, recept i skierowań

Konsultacja lekarza specjalisty

210-250 zł

Konsultacja okulistyczna – dr n. med.

220-260 zł

Porada okulistyczna dziecięca

240 zł

Porada okulistyczna dziecięca – Wizyta z jednym badaniem obrazowym*

 

280 zł

Badanie kontrolne – wizyta odbywająca się w terminie nie przekraczającym okres 1 miesiąca od wizyty okulistycznej

90 zł

Wizyta recepturowa

30 zł

Wydanie opinii/orzeczenia o stanie zdrowia pacjenta

40 zł

UWAGA! Wizyta z jednym badaniem obrazowym :
-OCT dna oka – do wyboru badanie: RNFL; Plamki; GCC
-OCT przedniego odcinka AS OCT – do wyboru badanie: kąty przesączania; irydotomia; VAULT
-inne poza OCT: np. topografia, ML, HRT

DROBNE ZABIEGI AMBULATORYJNE – PORADNIA OSTRÓW WLKP.

Podanie leku okołogałkowo – 1 oko

110 zł

Iniekcja podspojówkowa

60 zł

Usunięcie ciała obcego z oka

110 zł

LECZENIE AMD/INIEKCJE DOSZKLISTE – PORADNIA OSTRÓW WLKP.

Kwalifikacja do podania leku do komory ciała szklistego (Opłata obejmuje badanie OCT)

300 zł

Podanie leku do komory ciała szklistego (opłata obejmuje podanie leku oraz pierwszą wizytę kontrolną po zabiegu z badaniem OCT)

1800 zł

Podanie leku do komory ciała szklistego oka (opłata obejmuje podanie leku oraz pierwszą wizytę kontrolną po zabiegu z badaniem OCT)

1800 zł

Kolejna wizyta kontrolna odbywająca się w terminie nie przekraczającym okres 1 miesiąca od wizyty okulistycznej/zabiegu

100 zł

ZABIEGI DRÓG ŁZOWYCH – PORADNIA OSTRÓW WLKP.

Płukanie dróg łzowych – 1 oko 

 

220 zł

Płukanie dróg łzowych – 2 oczu

320 zł

Udrażnianie (płukanie i sondowanie dróg łzowych) – 1 oko

430 zł

Udrażnianie (płukanie i sondowanie dróg łzowych) – 2 oczu

760 zł

Zamknięcie punktu łzowego zatyczką – 1 oko

520 zł

BADANIA DIAGNOSTYCZNE – PORADNIA OSTRÓW WLKP.
SKIEROWANIE WEWNĘTRZNE

Tomografia opt. dna oka OCT ( do wyboru badanie: Plamki, RNFL, GCC)*

90 zł

Tomografia opt. przedniego odc. oka AS OCT ( do wyboru badanie: kąt przesączania, irydotomie) *

90 zł

Pachymetria rogówki bezdotykowa na OCT

90 zł

Pole widzenia PW

110 zł

Pomiar ciśnienia śródgałkowego metodą aplanacyjną lub ICAREM

60 zł

Pakiet 2 badań diagnostycznych z pozycji 1-4

140 zł

Pakiet 3 badań diagnostycznych z pozycji 1-4

170 zł

Badanie w kierunku wykrycia nużeńca
*dla wszystkich opcji badania obowiązuje jedna cena (plamki, tarczy, włókien nerwowych, komórek zwojowych, pomiar kąta przesączania)

80 zł

BADANIA DIAGNOSTYCZNE – PORADNIA OSTRÓW WLKP.
SKIEROWANIE ZEWNĘTRZNE

1. Tomografia opt. dna oka OCT ( do wyboru badanie: Plamki, RNFL lub GCC) z opisem*

160 zł

2. Tomografia opt. dna oka OCT ( do wyboru badanie: Plamki, RNFL lub GCC) bez opisu*

130 zł

3. Tomografia opt. przedniego odc. oka AS OCT ( do wyboru: kąt przesączania, irydotomie) z opisem

160 zł

4. Tomografia opt. przedniego odc. oka AS OCT ( do wyboru: kąt przesączania, irydotomie) bez opisu

130 zł

5. Pachymetria rogówki bezdotykowa OCT

80 zł

6. Pole widzenia PW z opisem

120 zł

Pomiar ciśnienia śródgałkowego metodą aplanacyjną lub iCare

50 zł

Pakiet 2 badań diagnostycznych z pozycji 1,3,5,6 z opisem

250 zł

Pakiet 2 badań diagnostycznych z pozycji 2,4,5,6, bez opisu

200 zł

Pakiet 3 badań diagnostycznych z pozycji 1,3,5,6 z opisem

290 zł

Pakiet 3 badań diagnostycznych z pozycji 2,4,5,6 bez opisu 

270 zł

Badanie w kierunku wykrycia nużeńca

70 zł

*dla wszystkich opcji badania obowiązuje jedna cena (plamki, tarczy, włókien nerwowych, komórek zwojowych, pomiar kąta przesączania)

ZABIEGI LASEROWE – PORADNIA OSTRÓW WLKP.

Laseroterapia siatkówki PFK (jeden zabieg)

380 zł

Irydotomia laserowa

380 zł

Kapsulotomia laserowa

380 zł

Znieczulenie do laseroterapii

100 zł

SOCZEWKI KONTAKTOWE (OPTOMETRYSTA) – PORADNIA OSTRÓW WLKP.

Dobór soczewek miękkich dla pacjentów z zewnątrz (wizyta obejmuje badanie refrakcji, ocenę przedniego odcinka oka, założenie soczewek próbnych, naukę użytkowania)
– dobór dla dorosłych
– dobór dla dzieci

130 zł

Dobór soczewek miękkich dla pacjentów z zewnątrz  (wizyta obejmuje badanie refrakcji, ocenę przedniego odcinka oka, założenie soczewek próbnych, naukę użytkowania)
– dobór dla dorosłych
– dobór dla dzieci 

70 zł

Dobór soczewek miękkich dla pacjentów SPEKTRUM (wizyta obejmuje badanie refrakcji, ocenę przedniego odcinka oka, założenie soczewek próbnych, naukę użytkowania)
– dobór dla dorosłych
– dobór dla dzieci

70 zł

Badanie optometryczne dla pacjenta z zewnątrz
– dobór dla dorosłych
– dobór dla dzieci

100 zł

Badanie optometryczne dla pacjenta wewnętrznego
– dobór dla dorosłych
– dobór dla dzieci

80 zł

POZOSTAŁE USŁUGI

Badanie optometryczno- okulistyczne dzieci – diagnostyka zaburzeń widzenia obuocznego
sprawdzenie układu wzrokowego (zgodnie z wytycznymi AOA i ECOO), dobór korekcji okularowej, diagnostyka funkcji wzroku, diagnostyka widzenia obuocznego, ocena przedniego odcinka oka, ocena dna oka, badanie refrakcji po kroplach porażających akomodację

260 zł

Badanie kontrolne – wizyta odbywająca się w terminie nie przekraczającym  okres 1 miesiąca od wizyty; jako wizyta lekarska

80 zł

DOBÓR SOCZEWEK KORYGUJĄCYCH twardych lub protetycznych
Cena obejmuje 2 wizyty:
– Wizyta kwalifikacyjna – (pomiar refrakcji, keratometrię, pachymetrię, ocenę przedniego odcinka oka i dopasowanie geometrii soczewek)
– Odbiór soczewek – (odbiór soczewek, ocenę dopasowania, naukę użytkowania)
     1. odbiór soczewek dorośli po doborze w OW
     2. odbiór soczewek dzieci po doborze w OW

260 zł

Wizyta kontrolna po doborze soczewek sztywnych lub protetycznych – bez doboru kolejnych soczewek do 2 lat od doboru wykonywanego w tutejszym ośrodku, bez zmiany parametrów soczewek (obejmuje: ocenę przedniego odcinka oka, pomiar refrakcji, keratometrię, topografię rogówki, ocenę funkcji widzenia)

190 zł

Podane w cenniku kwoty odpłatności za świadczenia zdrowotne mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Ikona dekoracyjna
Skip to content